Personvernerklæring for Polaris Media Sør og samarbeidende Partneraviser

Denne personvernerklæringen gjelder mediehus i Polaris Media Sør samt våre samarbeidende Partneraviser (heretter kalt «Mediehus»). Du finner en liste over dem her. Personvernpolicy og håndtering av personopplysninger bygger på felles løsninger som gjelder for flere mediehus i Norge, og denne Personvernerklæringen foreligger derfor kun på bokmål. Når det i denne erklæring står "vi" eller "våre tjenester" er dette en henvisning til henholdsvis Polaris Media Sør og/eller det enkelte mediehus.

Alle mediehusene har hver for seg har lange medietradisjoner. Vår eksistens er bygd opp basert på tillit og troverdighet i leser- og annonsørmarkedet. Det er svært viktig for oss å opprettholde denne tilliten blant brukerne og et viktig ledd i det er å ivareta våre brukeres personvern på en god måte.

Vi har derfor utarbeidet informasjon om hva slags informasjon vi samler om våre brukere og hvordan vi benytter denne informasjonen for å videreutvikle og tilpasse våre tjenester til det beste for brukeren på en måte som er transparent og åpen for alle.

Nedenfor finner du informasjon om vår bruk av anonyme data, personopplysninger og informasjonskapsler (cookies), samt den datapolicy vi har definert for hva annonsører og andre eksterne aktører har lov å samle og anvende av data om våre brukere.

Personvernerklæringen gjelder ikke tredjeparters nettsteder, og Mediehus og samarbeidende Partneraviser tar ikke ansvar for behandlingen av personopplysninger på disse nettstedene. For abonnementskunder gjelder i tillegg egne Abonnementsvilkår.

1. Om personopplysninger
Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på dette er navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person dataene tilhører.

Bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Mediehusene er behandlingsansvarlige for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter, og personopplysninger vi samler inn og bearbeider for de formål som fremgår nedenfor. Det betyr at det er det enkelte mediehus som behandlingsansvarlig som har både ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Det enkelte mediehus kan inngå avtale med et selskap for behandling av data på sine vegne. Slike selskap kalles da en databehandler. I slike avtaler er det regulert hvordan data som blir tilgjengeliggjort skal behandles. Slike avtaler regulerer at databehandleren kun får behandle personopplysningene på våre vegne og til tydelig definerte formål.

Dersom du har spørsmål vedr. dine personopplysninger kan du forholde deg til ditt lokale mediehus, kontaktinformasjon finner du her.

2. Hva slags opplysninger samler vi inn?
Vi samler inn opplysninger på flere måter. Det meste vi har av opplysninger om deg er data du selv gir oss gjennom ditt abonnement eller data som genereres når du bruker tjenestene våre. Dette kan f.eks. være sidevisninger og informasjon om din enhet. Vi mottar også enkelte opplysninger fra tredjeparter.

Opplysninger du selv gir til oss
Som abonnent eller når du registrerer deg som bruker hos oss oppgir du en del data som lagres. Disse opplysningene lagres i vår database for å yte eller sikre leveranse av den tjenesten du har bestilt, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis ved å sende oss en e-post til kundesenteret, slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene
For å sikre deg en best mulig kundeopplevelse registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Denne informasjonen benytter vi også for å tilpasse innholdet til ditt bruks- og interessemønster. Vi samler også inn informasjon om hvilke annonser du blir eksponert for og hvilke nettsider du besøker.

Informasjonen vi samler inn kan deles opp i følgende typer:
Informasjon om din enhet og internett-tilkobling Gjennom tekniske verktøy registrerer vi informasjon som brukernes enheter avgir og enhetenes tilkobling til våre tjenester. Eksempler på slik informasjon er type enhet, operativsystem, nettleserinformasjon, informasjonskapsler (cookies) og unike identifikasjonsfiler.

Eksempel på bruk: Tilpasse visningen av våre tjenester for den enheten du bruker, slik at du kommer til en mobiltilpasset utgave av våre tjenester når du benytter en mobiltelefon.

Informasjon om bruk av tjenestene
Vi samler informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre. Vi registrerer din aktivitet for å gi deg innhold og markedskommunikasjon som er tilpasset ditt bruksmønster.

Eksempel på bruk:
Trafikkhistorikk forteller oss hvilke artikler som blir lest og hvor lenge de blir lest. Innsyn i denne lesehistorikken gjør at vi kan presentere redaksjonelt innhold og annonser som er relevante for deg. Det gir oss i tillegg innsikt slik at vi kan utvikle produktene våre i tråd med endrede brukervaner.

Informasjon om posisjon
Din geografiske posisjon blir registrert ut i fra IP-adressen eller andre former for geo-lokalisering.

Eksempel på bruk:
Vi viser redaksjonelle artikler og annonser som er relevant for det området du befinner deg i.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt på din PC eller mobil

Når du besøker våre nettsteder lagres en liten tekstfil på din lokale enhet. Dette kaller informasjonskapsler (cookies) som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester.

Ved hjelp av disse informasjonskapslene forenkler vi din bruk av våre tjenester. Det brukes også for å måle trafikken på våre nettsider, samle statistikk og for å forbedre tjenestene våre.

Informasjonskapsler for lokal lagring utdypes mer her.

Eksempel på bruk:
Vi kjenner igjen din enhet ved bruk av informasjonskapsler. Vi sporer også hvilke annonser du har sett tidligere, for å begrense antall like annonser til hver bruker ved hjelp av informasjonskapsler.

3. Hva bruker vi opplysningene til?
Personopplysningene vi samler inn, bruker vi til å forstå og forbedre tjenestene våre, slik at du skal få en best mulig opplevelse i ditt møte med oss. Med mindre der det er særskilt avtalt med deg, vil vi kun bruke dine opplysninger for å:

Levere tjenestene våre som avtalt med deg og få tjenestene til å fungere best mulig
Vår behandling av personopplysninger og andre former for data er et viktig ledd i jobben vår for å levere tjenesten vår som avtalt og i tråd med dine forventninger. Vi bruker også data for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg gjennom bl.a. automatisk pålogging, tilpasning av innholdsvisningen til din skjerm og raskest mulig lasting av sidene.

Generere statistikk og forstå markedstrender
Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle nettstedene og abonnementsproduktene våre.

Utvikle personaliserte tjenester – tjenester spesielt tilpasset deg
Vi tror du blir mest fornøyd dersom du opplever våre tjenester mest mulig relevant for nettopp deg.

Vi ønsker å gi deg mest mulig relevant innhold. Ved å bruke data om din brukeratferd kan vi f.eks. fjerne saker du allerede har lest og gi deg anbefalinger på innhold som er relevant for deg eller for andre brukere med likt bruksmønster som deg har lest.

Målrette og måle effekten av annonser
Vi ønsker å vise deg annonser som er mest mulig relevante for deg. Vi måler også hvor effektive annonsene er. Til dette bruker vi informasjon om deg, din brukeratferd og lokasjon, slik at vi kan styre hvilke annonser du ser. Da kan vi for eksempel bruke informasjon om hvor du oppholder deg til å vise deg annonser fra nettopp dette området. Vi kan også styre hvor mange ganger du skal se en annonse basert på opplysningene vi har.

Markedsføring
Hvis du har et aktivt kundeforhold til oss, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven. Unntaket er dersom du har bedt oss om noe annet. Slik markedsføring kan også inneholde tilbud og informasjon fra tredjepart. Har du ikke et aktivt kundeforhold med oss, kan vi sende slik markedsføring hvis du har gitt oss eksplisitt samtykke til det.

4. Hvem vi deler opplysningene med?
Vi vil kunne dele dine opplysninger med andre der det er relevant for formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi vil ikke selge, dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Unntak fra dette er der dette er avtalt særskilt med deg.

Dersom vi inngår avtaler med andre om deling av opplysninger, vil vi sikre at bruken av dataene begrenses og forplikter dem til å følge gjeldende personvernlovgivning.

Polaris Media Sør samarbeidende Partneraviser
Informasjon om din bruk av tjenestene, slik som hvilke av våre nettsider du besøker og hvilken nettleser du brukte, deles med andre selskaper i Polaris Media Sør og samarbeidende Partneraviser til bruk for de samme formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Video
Våre videoer ligger hos YouTube og er underlagtYouTubes tjenestevilkår og Googles personvernregler. Vi bruker YouTube API Services til å liste opp og bygge inn videoene på våre nettsteder. Våre brukerdata blir ikke delt med YouTube, men dersom du er innlogget på YouTube, blir din aktivitet registrert på din YouTube-konto.

Forskning
Det kan være aktuelt å dele opplysninger i forskningsøyemed gjennom deltakelse i forskningsprosjekter. Dersom dette blir aktuelt vil vi inngå avtaler for å sikre at opplysningene kun kan brukes i forskningen og der opplysningene skal behandles konfidensielt. Resultater fra slik forskning som publiseres skal være anonymisert.

Annet
Begjæring fra offentlige myndigheter om utlevering av informasjon vil bli vurdert og informasjon vil kunne bli utlevert dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester.

5. Hvordan kan jeg selv administrere eller slette informasjon om meg?
Retting av personopplysninger
Det er viktig at vi har riktige og oppdaterte opplysninger om deg er. Hvis du oppdager feil i opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for å få dette rettet opp. Dersom du ønsker at opplysninger skal slettes, kan du også kontakte oss.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Sletting av personopplysninger
Dersom du ønsker å slette nettleserhistorikk og informasjonskapsler, så vil anonyme opplysninger lagret om deg nullstilles. Se avsnittet om informasjonskapsler for fremgangsmåte.

Dersom det er ønskelig å slette registrerte brukerprofiler og personopplysninger, kan det gjøres ved å kontakte ditt lokale mediehus.

Administrere samtykker
Du kan til en hver tid administrere dine samtykker knyttet til dine personopplysninger under samtykkeportalen.

Innstillinger for brukerdata i apper
Du kan endre databehandlingen som skjer i våre app’er i telefonens innstillinger når som helst. Du kan slå på eller av nyhetsvarsel, slå av eller nullstille annonseidentifikator, og/eller akseptere eller ikke akseptere sending av GPS-data til lokasjonstjenester.

Dette vil påvirke mulighetene til å få nyhetsvarsler og lokasjonsbaserte tjenester og målrettede annonser.

6. Særlig om barns personvern
Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder. Hvis vi likevel får personopplysninger av barn under 15 år, vil vi så snart vi blir oppmerksomme på forholdet slette opplysningene. Foresatte kan kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen her.

7. Endringer i personvernpolicy
Vi vil med jevne mellomrom oppdatere vår personvernerklæring. Dette gjør vi for å reflektere eventuelle endringer på våre nettsider eller i vår nettstedspolitikk. Eventuelle oppdateringer i personvernerklæringen, vil bli publisert på denne siden.

Alle abonnenter har inngått en brukeravtale ved tegning av abonnement eller ved registrering av en digital brukerkonto. Ved større endringer i brukeravtalen, vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere denne på nytt. Denne brukeravtalen beskriver og regulerer mediehusets bruk av opplysninger som samles inn.

8. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller denne personvernerklæringen, finner du kontaktinformasjon her. For spørsmål knyttet til ditt abonnement, se Min Side.

9. Retningslinjer om bruk av data for annonsører
Retningslinjer for annonsører er utarbeidet for å regulere bruken av data som kan samles fra digitale tjenester som eies av Mediehusene. Retningslinjene er gjeldende for alle virksomheter tilknyttet annonsering på Mediehusenes tjenester. Dette omfatter både annonsører, byråer, trading desker eller andre tredjeparter. Det påhviler et ansvar ved kjøp av annonsering fra Mediehusenes tjenester for at følgende vilkår og betingelser overholdes, samt at man i god tro sørger for at aktuelle datterselskap, kunder og/eller leverandører overholder disse bestemmelsene.

Det er disse retningslinjene som er gjeldende, med mindre noe annet er spesifikt avtalt. Ved tvil om hva som er gjeldende praksis, ta kontakt med Mediehuset for en avklaring. Kontaktinformasjon finner du her.

Les mer her: Mediehusenes datapolicy for annonsører.